Sålda Borrvagnar

204 10247

Numera ombyggd till en 504 dvs masten utbytt till en med 2.450mm slaglängd

204 10428

~ 2.300kg. Tillbehörslådan utbytt

504 11452

Teleskop, GPS

504 13476

Öppet stånglås

GDS

 

504 12468

Elektrisk höjdbegränsning, belyst startpanel

504 13481

Boggie

504 16519

Dubbla tillbehörslådor

604 16518

Schaktblad, Norsk tryckreglering, chuck och stånglås på lilla blocket

605 13462

Arbetshäst

605 13477

604:ans kedjemast, kompressor 4.200kg

605 15505

Schaktblad, dammsugare, stödben

GDS

607 09412

Gamla modellen

GDS